WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ OSP W KOLUSZKACH POPRZEZ ORGANIZACJĘ KONCERTU JUBILEUSZOWEGO Z OKAZJI 80 LECIA ZAŁOŻENIA ORKIESTRY ORAZ ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
Dodane przez rafal dnia 10 February 2015 10:13:32
Operacja pn. „Wsparcie działalności Orkiestry Dętej OSP w Koluszkach poprzez organizację koncertu jubileuszowego z okazji 80 lecia założenia orkiestry oraz zakup instrumentów muzycznych” zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Numer umowy przyznania pomocy 01728-6930-UM0540374/14. Wartość ogólna zadania wynosi 15 864,00 zł. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 12 691,20 zł.

W ramach projektu wykonano:

  1. Zorganizowano jeden plenerowy koncert dla mieszkańców Gminy Koluszki oraz zaproszonych gości,
  2. Zorganizowano poczęstunek dla uczestników koncertu,
  3. Zakupiono 5 nowych instrumentów muzycznych w tym: 3 trąbki YAMAHA YTR 2330 i 2 saksofony altowe BUFFET Seria 100.

 


Treść rozszerzona
Operacja pn. „Wsparcie działalności Orkiestry Dętej OSP w Koluszkach poprzez organizację koncertu jubileuszowego z okazji 80 lecia założenia orkiestry oraz zakup instrumentów muzycznych” zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Numer umowy przyznania pomocy 01728-6930-UM0540374/14. Wartość ogólna zadania wynosi 15 864,00 zł. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 12 691,20 zł.

W ramach projektu wykonano:

  1. Zorganizowano jeden plenerowy koncert dla mieszkańców Gminy Koluszki oraz zaproszonych gości,
  2. Zorganizowano poczęstunek dla uczestników koncertu,
  3. Zakupiono 5 nowych instrumentów muzycznych w tym: 3 trąbki YAMAHA YTR 2330 i 2 saksofony altowe BUFFET Seria 100.